Bilişsel davranışçı terapi (BDT), bilişsel psikoloji ve davranışçı terapinin birleşiminden oluşan bir terapi yöntemidir. BDT, insanların zihinsel süreçlerinin, duygularının ve davranışlarının birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya çalışır ve bu etkileşimlerin terapötik olarak değiştirilmesi için bir çerçeve sunar.

BDT, kişinin zihnindeki olumsuz düşünceleri tanımlamaya, değerlendirmeye ve değiştirmeye odaklanır. Bu düşünceler kişinin hissettikleri ve yaptıklarıyla doğrudan ilişkilidir. Örneğin, bir kişi işe gitmekle ilgili olumsuz düşüncelere sahipse, bu onların kaygı seviyelerini arttırabilir ve sonuçta işe gitmekten kaçınmalarına neden olabilir.

BDT, kişilerin olumsuz düşüncelerini tanımlayarak, bunları gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu, kişinin duygularının ve davranışlarının daha pozitif hale gelmesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir kişi işe gitmekle ilgili olarak “Her zaman işte kötü bir şeyler olur” düşüncesiyle uğraşıyorsa, BDT, bu düşüncenin gerçeklikle örtüşüp örtüşmediğini sorgulayarak ve daha olumlu bir bakış açısı geliştirerek kişinin kaygı seviyesini azaltabilir.

BDT, genellikle depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, obsesif-kompulsif bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu gibi bir dizi psikolojik bozuklukta etkilidir. Terapi seansları genellikle bir saat sürer ve birkaç ay veya daha uzun bir süre boyunca düzenli olarak devam eder.

BDT, araştırmalar tarafından desteklenen ve etkili olduğu kanıtlanmış bir terapi yöntemidir. Ancak, herhangi bir terapi yöntemi gibi, herkes için uygun olmayabilir ve terapi süreci kişinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Tags:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir