Herzberg’in İki Faktör Teorisi, iş tatmini ve motivasyonunu etkileyen iki ayrı faktör grubu olduğunu öne sürer: Hijyen faktörleri (Mecburiyetler) ve Motivasyon faktörleri (İşin özünü oluşturanlar).

  1. Hijyen faktörleri: Bu faktörler, işyerinde fiziksel ve çevresel koşulların yanı sıra, çalışma koşulları, ücret, iş güvenliği, şirket politikaları gibi mecburiyetleri ifade eder. Bu faktörler, işin yapılabilmesi için gerekli ancak tatmin edici olmayan şeylerdir. Bunların varlığı çalışanların işini yapmalarına yardımcı olur ancak iş tatmini ve motivasyonunu artırmaz.
  2. Motivasyon faktörleri: Bu faktörler, işin kendisinden kaynaklanan içsel motivasyonu ifade eder. Örneğin, çalışanların kendini gerçekleştirme, sorumluluk alma, başarma duygusu, tanınma ve takdir edilme beklentileri gibi faktörlerdir. Bu faktörler, çalışanların işlerine bağlılıklarını artırarak iş tatmini ve motivasyonlarını artırır.

Herzberg’in İki Faktör Teorisi, insanların işlerini ve işyerlerini nasıl algıladıklarını, işleriyle ilgili duygularını ve davranışlarını etkileyen faktörleri vurgular. Bu teori, bir iş yerinde sadece hijyen faktörlerinin iyileştirilmesinin, çalışanların tatminini sağlamayacağına ve motivasyonlarını artırmayacağına işaret eder. Aksine, çalışanların işleriyle ilgili motivasyon faktörlerinin karşılanması, iş tatmini ve motivasyonunun artması için gereklidir.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir