Alkol bağımlılığı, herkesi etkileyebilen bir hastalıktır. Alkol tüketen herkes, bağımlılık geliştirme riski taşır. Ancak, bazı faktörler alkol bağımlılığı riskini artırabilir. Bu faktörler arasında:

  • Aile öyküsü: Ailede alkol bağımlılığı öyküsü olan bireyler, bağımlılık geliştirme riski taşırlar.
  • Psikolojik faktörler: Depresyon, kaygı, stres gibi psikolojik faktörler, alkol bağımlılığı riskini artırabilir.
  • Sosyal faktörler: Alkol tüketiminin yaygın olduğu ve normal kabul edildiği bir sosyal çevrede bulunmak, alkol bağımlılığı riskini artırabilir.
  • Kişisel faktörler: Düşük özgüven, özsaygı eksikliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi kişisel faktörler, alkol bağımlılığı riskini artırabilir.
  • Yaş: Gençler, alkol bağımlılığı riski daha yüksek olan bir yaş grubudur.
  • Cinsiyet: Erkekler, kadınlara göre alkol bağımlılığına daha yatkındırlar.

Alkol bağımlılığı, sadece bireyi değil, aynı zamanda aile üyelerini, arkadaşları ve toplumu da etkileyebilen bir hastalıktır. Bu nedenle, alkol bağımlılığı ile mücadele etmek, tüm toplumun sorumluluğudur.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Nisan 2023