Bipolar bozukluk, manik ve depresif dönemler arasında tekrarlayan değişken ruh hali durumudur. Bu durumda, kişi bazen mani veya hipomani adı verilen yüksek enerjili, hiperaktif, coşkulu bir dönem geçirirken bazen de depresyon gibi düşük enerjili, umutsuz, üzgün bir dönem geçirir. Bipolar bozukluk, genellikle yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve tedavi edilmediğinde kişinin iş, okul, sosyal ilişkiler ve kişisel hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bipolar bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Bipolar bozukluğun semptomları, mani, hipomani ve depresyon dönemlerindeki belirtilere bağlı olarak değişebilir. Mani döneminde, kişi yüksek enerjili, coşkulu ve kendine güvenli hissedebilir, aşırı aktivite, düşük ihtiyacı ve riskli davranışlar sergileyebilir. Depresyon döneminde ise, kişi kendini üzgün, umutsuz, yorgun ve enerjisi düşük hissedebilir.

Bipolar bozukluk tedavisi, genellikle bir kombinasyon halinde ilaç tedavisi ve psikoterapiyi içerir. İlaç tedavisi, bipolar bozukluğun semptomlarını hafifletmek ve stabilizasyon sağlamak için kullanılan antidepresanlar, antipsikotikler, lityum ve antikonvülsanlar gibi ilaçları içerir. Psikoterapi, kişinin ruh halini yönetme, düşüncelerini ve davranışlarını değiştirme becerilerini geliştirme, stres yönetimi ve sosyal destek sağlama konularında yardımcı olabilir.

Bipolar bozuklukla mücadele etmek zorlu olabilir, ancak doğru tedavi yaklaşımı ve destekle, semptomlar yönetilebilir ve kişi normal bir yaşam sürdürebilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 2 Nisan 2023