Borderline kişilik bozukluğu (BPD), kişinin kendine zarar verici davranışlar sergilemesi, ani ve yoğun duygusal değişimler yaşaması, kendilik algısının belirsiz veya değişken olması ve başkalarıyla ilişki kurmada zorluk çekmesi gibi belirtilerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur.

BPD olan kişiler genellikle yoğun duygusal dalgalanmaları, kendilerine yönelik düşük benlik saygısı ve özgüveni, kendilerini hızlıca terk eden romantik ilişkiler, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı gibi sorunlar yaşarlar. Ayrıca, kişisel sınırlarını korumakta zorluk çekerler ve başkalarıyla ilişki kurarken çatışma, çarpışma ve yıkım yaşayabilirler.

BPD’nin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin birleşimi gibi birden fazla etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle çocuklukta travmatik yaşantılar, istismar, ihmal, aile içi çatışma gibi faktörler BPD gelişimine katkıda bulunabilir.

BPD tedavisi, birçok farklı yöntemle yapılabilir. Psikoterapi, kişinin duygusal problemlerini ele almayı, yanlış inançlarını ve düşünce kalıplarını değiştirmeyi, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmayı öğrenmeyi içerir. Bu tedavi genellikle uzun ve zorlu bir süreçtir. İlaç tedavisi semptomları yönetmede yardımcı olabilir.

Borderline kişilik bozukluğu (BPD) belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle aşağıdakileri içerir:

  1. Kendine zarar verici davranışlar: BPD olan kişiler, kendilerine zarar verici davranışlar sergileyebilirler, özellikle de yoğun duygusal değişimler yaşadıklarında. Bu davranışlar arasında kendini kesme, yakma, kendine zarar verici ilaç kullanımı, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi davranışlar yer alabilir.
  2. Ani ve yoğun duygusal değişimler: BPD olan kişiler, ani ve yoğun duygusal değişimler yaşayabilirler. Bu kişilerin hissettikleri duygular hızlı bir şekilde değişebilir ve yoğunlukları da değişebilir.
  3. Kendilik algısının belirsiz veya değişken olması: BPD olan kişiler, kendilik algısının belirsiz veya değişken olduğunu hissedebilirler. Kendilerini tam olarak tanımlamakta zorlanabilirler ve sık sık kim oldukları hakkında belirsizlik yaşayabilirler.
  4. Başkalarıyla ilişki kurmada zorluk çekme: BPD olan kişiler, başkalarıyla ilişki kurmakta zorluk çekebilirler. Bu kişilerin yakın ilişkileri genellikle yoğun, çalkantılı ve duygusal olarak değişkendir. Sık sık ilişkilerinde çatışmalar yaşayabilirler.
  5. Duygusal istikrarsızlık: BPD olan kişiler, duygusal istikrarsızlık yaşayabilirler. Bu kişilerin hissettikleri duygular hızlı bir şekilde değişebilir ve yoğunlukları da değişebilir.
  6. Kontrol edilemeyen öfke: BPD olan kişiler, özellikle yoğun stres altındayken, kontrol edilemeyen öfke patlamaları yaşayabilirler.
  7. Özgüven eksikliği: BPD olan kişiler, kendilerine yönelik düşük benlik saygısı ve özgüveni yaşayabilirler. Kendilerini değersiz hissedebilirler ve başkalarının onayına ihtiyaç duyabilirler.
  8. Yeme bozuklukları: BPD olan kişiler, yeme bozuklukları yaşama riski taşırlar.

Bir kişi, bu belirtilerden birkaçına sahipse, BPD olabileceği anlamına gelmez. Ancak, bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsa ve hayatını zorlaştırıyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak faydalı olabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 28 Mart 2023