Çocuklarda öfke bozukluğu, aşırı öfke nöbetleri, patlamaları ve saldırganlık gibi özellikle çocukların normal davranışlarından farklı olarak sık sık öfke göstermesi ile karakterize bir psikolojik durumdur. Bu durum, özellikle çocukların okul başarısını ve sosyal ilişkilerini etkileyebilir.

Çocuklarda öfke bozukluğu belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

  • Sıklıkla öfke nöbetleri yaşamak
  • Saldırganlık ve saldırgan davranışlar sergilemek
  • Çok küçük nedenlerle öfke patlamaları yaşamak
  • Kontrolsüzce bağırmak ve küfretmek
  • Kendi kendine veya başkalarına zarar vermek
  • Davranışlarını kontrol etme güçlüğü çekmek
  • Diğer insanlarla iletişimde sorun yaşamak
  • Sosyal etkileşimlerde problem yaşamak

Öfke bozukluğu olan çocuklar, terapi, ebeveyn eğitimi, öğrenme becerileri ve diğer tedavi seçenekleri gibi psikolojik ve davranışsal tedavilerden yararlanabilirler. Tedavi amaçları arasında öfke kontrolü, duygusal düzenleme, özgüven ve diğer sosyal becerilerin geliştirilmesi yer alabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 27 Mart 2023