Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarında uzun süreli ve kalıcı sapmalar gösteren zihinsel bozukluklardır. DSM-5’e göre, kişilik bozuklukları üç ana kategori altında toplanmaktadır:

  1. Cluster A (Paranoid, Schizoid, Schizotypal Kişilik Bozukluğu): Bu kategoriye giren kişiler genellikle yalnız, şüpheci ve paranoid olurlar. Duygusal olarak soğuk ve mesafeli olabilirler ve toplumsal ilişkilerde zorlanabilirler.
  2. Cluster B (Borderline, Narsist, Histriyonik, Antisosyal Kişilik Bozukluğu): Bu kategoriye giren kişiler duygusal olarak dengesiz olabilir, diğer insanlara karşı manipülatif olabilirler ve genellikle yüksek özsaygıya sahip olurlar. Antisosyal kişilik bozukluğu olanlar suçlu davranışlar sergileyebilirler.
  3. Cluster C (Kaçınmacı, Bağımlı, Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu): Bu kategoriye giren kişiler genellikle kaygılı, endişeli ve korkak olabilirler. Bağımlı kişilik bozukluğu olanlar başkalarına bağımlı hale gelebilirler, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu olanlar ise düzen ve kontrol saplantısı yaşayabilirler.
Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 24 Nisan 2023