Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarını etkileyen kalıplaşmış ve istikrarlı bir şekilde devam eden zorluklardır. Kişilik bozuklukları, insanların kendileri, başkaları ve dünya ile olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Kişilik bozuklukları, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (APA) tanısal ve istatistiksel el kitabı (DSM-5) tarafından 10 ayrı bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bu bozukluklar şunlardır:

  1. Paranoid kişilik bozukluğu
  2. Şizoid kişilik bozukluğu
  3. Şizotipal kişilik bozukluğu
  4. Antisosyal kişilik bozukluğu
  5. Borderline kişilik bozukluğu
  6. Histriyonik kişilik bozukluğu
  7. Narsistik kişilik bozukluğu
  8. Çekingen kişilik bozukluğu
  9. Bağımlı kişilik bozukluğu
  10. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu

Kişilik bozukluklarının belirtileri, kişilik bozukluğuna özgüdür ve kişiden kişiye değişebilir. Genellikle bu belirtiler, kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında istikrarlı ve kalıcı bir şekilde görülebilir. Kişilik bozuklukları, psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin birleşimiyle tedavi edilebilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 28 Mart 2023