Küçük yaşlarda telefon kullanımı ve otizm arasındaki ilişki henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı araştırmalar, çocukların erken yaşta teknolojiye maruz kalmalarının, sosyal becerilerinin gelişmesini engelleyebileceğini ve bu nedenle otizm spektrum bozukluğu (OSB) riskini artırabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu konuda kesin bir kanıt henüz mevcut değildir.

Bazı araştırmalar, çocukların erken yaşta sosyal etkileşimlerinin azalması ile OSB riski arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak, bu etkileşimlerin neden azaldığı tam olarak açık değildir. Bu durumda, teknoloji kullanımı sadece bir faktör olabilir ve tek başına otizm riski için yeterli bir neden olmayabilir.

Ayrıca, teknolojinin gelişmesi ile birlikte, çocukların özellikle küçük yaşta telefon ve diğer dijital cihazları kullanması yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, bu cihazlarla maruz kalmanın otizm spektrum bozukluğu riskini artırıp artırmadığı konusunda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, küçük yaşta telefon kullanımı ve otizm arasındaki ilişki hakkında kesin bir sonuç elde edebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Ancak, çocukların teknoloji kullanımını sınırlama ve sosyal etkileşimlerini arttırma konusunda ebeveynlerin dikkatli olmaları ve çocuklarına yardımcı olmaları önerilmektedir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 5 Nisan 2023