Kumar bağımlılığı, insanların kumar oynamayı kontrol edemediği ve zararlı sonuçlarla karşılaştıkları bir durumdur. Kumar bağımlılığının nedenleri çeşitli olabilir, ancak genellikle aşağıdaki faktörlerden bir ya da daha fazlasının birleşimiyle ilişkilidir:

  1. Psikolojik faktörler: Özsaygı eksikliği, stres, kaygı ve depresyon gibi psikolojik sorunlar kumar bağımlılığı için risk faktörüdür.
  2. Genetik faktörler: Bazı araştırmalar kumar bağımlılığı ile ilgili genetik faktörlerin olduğunu göstermektedir.
  3. Çevresel faktörler: Aile, arkadaşlar ve sosyal çevre, bir kişinin kumar bağımlılığı geliştirme olasılığını artırabilir.
  4. Kullanılan maddeler: Kumar oynayan bazı insanlar, uyarıcı maddeleri kullanarak performanslarını artırmaya çalışabilirler.
  5. Davranışsal faktörler: İnsanların kumar oynamayı sevmeleri, heyecan aramaları, risk almaya eğilimli olmaları, kumar bağımlılığı için risk faktörüdür.

Bu faktörler, bireylerin kumar bağımlılığına yatkınlık göstermelerine neden olabilir, ancak tam olarak neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 10 Nisan 2023