MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), psikolojide kullanılan yaygın bir kişilik testidir. MMPI, kişilik özelliklerinin, zihinsel sağlık durumu ve psikopatolojinin değerlendirilmesi için kullanılır.

MMPI, 567 soruluk bir anket formundan oluşur ve birçok farklı psikolojik özellik, duygudurum, davranış ve tutum ölçülür. Test, ölçülen özelliklerin bir profili oluşturarak kişinin psikolojik sağlığı hakkında bilgi verir. MMPI, psikiyatristler, psikologlar, klinik sosyal çalışmacılar ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan yaygın bir testtir.

MMPI, kişilik özelliklerini, zihinsel sağlık durumunu ve psikopatolojik semptomları değerlendirmek için kullanılabilir. Ancak, bir kişinin sadece MMPI sonuçlarına dayanarak bir tanı koymak doğru değildir. Test sonuçları, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.

MMPI, sadece bir araçtır ve bir kişinin kişiliği ve psikolojik sağlığı hakkında tam bir resim sağlamaz. Ancak, bir sağlık profesyoneli tarafından doğru bir şekilde değerlendirildiğinde, MMPI sonuçları, bir kişinin zihinsel sağlık durumunu değerlendirmeye ve uygun tedaviyi planlamaya yardımcı olabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 2 Nisan 2023