Sınırda kişilik bozukluğu (SKB), bir kişilik bozukluğu türüdür. SKB, kişinin kendini algılaması, başkalarıyla ilişkileri, duyguları ve davranışları gibi temel kişilik özelliklerindeki istikrarsızlık ve dengesizliklerle karakterizedir.

SKB, borderline kişilik bozukluğu veya duygudurum bozukluğu olarak da adlandırılır. Bu bozukluğa sahip kişiler genellikle yoğun ve değişken duygulara sahiptirler. Başkalarıyla ilişkilerinde de aşırı hassas ve istikrarsızdırlar. Kendilerine zarar verici davranışlar sergileme eğiliminde olabilirler ve intihar düşünceleri veya girişimleri olabilir.

SKB, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir, ancak genellikle çocukluk dönemi travmaları, aile sorunları veya diğer stresli yaşam olayları gibi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirilir. Tedavi, genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) ve ilaç tedavisini içerebilir.

SKB tedavisi, genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) ve ilaç tedavisini içerebilir. Psikoterapi, kişinin duygusal düzenlemesini, sosyal ilişkilerini ve kişisel farkındalığını geliştirmeyi hedefler. Bu terapi yöntemleri arasında bilişsel davranışçı terapi (BDT), duygu odaklı terapi ve psikodinamik terapi gibi çeşitli yaklaşımlar bulunur.

İlaç tedavisi, genellikle antidepresanlar, anksiyolitikler ve antipsikotikler gibi ilaçlar kullanılarak uygulanır. Bu ilaçlar, SKB’nin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi tek başına yeterli bir tedavi olmayabilir ve sadece diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılması önerilir.

SKB, tedavi edilebilen bir bozukluktur. Ancak, tedavi süreci uzun sürebilir ve çaba gerektirir. Kişinin tedaviye katılımı, iyileşme şansını artırabilir. Kişinin SKB ile mücadele etmesine yardımcı olmak için, yakın aile üyeleri ve arkadaşları da terapiye dahil edilebilir.

Lacivert Psikoloji Sorulan soru 2 Nisan 2023