Sosyal medya özentiliği, insanların sosyal medya platformlarında gördükleri hayat tarzlarına, mal varlıklarına, tatil yerlerine, diğer insanlarla olan ilişkilerine veya başarılarına özenerek, kendi hayatlarını ya da kişisel tarzlarını değiştirmeye çalışmalarıdır. Sosyal medya özentiliği, insanların sadece kendilerini olduğundan daha iyi görünmek için değil, aynı zamanda diğer insanlar tarafından kabul edilmek veya beğenilmek için de yaptıkları bir davranıştır. Bu davranış, gerçek hayatta sahip olunmayan şeylere sahip olmanın ya da başkaları tarafından kabul edilmenin sanal bir hissini yaratır.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Nisan 2023