İnsanların yaşamları boyunca deneyimlediği en temel duygular arasında şunlar sayılabilir:

  1. Mutluluk: Sevinç, memnuniyet, keyif, gülümseme gibi duygularla birlikte hissedilir.
  2. Korku: Tehlike, zarar görme, güvensizlik, endişe gibi duygularla birlikte hissedilir.
  3. Üzüntü: Kayıp, yalnızlık, acı, hüzün gibi duygularla birlikte hissedilir.
  4. Öfke: Kızgınlık, sinir, hiddet, çaresizlik gibi duygularla birlikte hissedilir.
  5. Şaşkınlık: İnanamama, hayrete düşme, şok, şaşkınlık gibi duygularla birlikte hissedilir.
  6. Tiksinme: Nefret, iğrenme, tiksinti, rahatsızlık gibi duygularla birlikte hissedilir.

Bu duygular, insanların hayatta kalabilmeleri ve çevrelerindeki dünyayı anlamaları için önemlidir. Duygular, zihin ve beden arasındaki bağlantının bir parçasıdır ve çeşitli şekillerde insan davranışlarını etkileyebilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 9 Mayıs 2023