Umursamazlık, kişinin duygusal tepkilerini bastırması ve kaygı düzeylerini azaltması sonucu ortaya çıkan bir davranış şeklidir. Bazı insanlar bu davranışa daha yatkın olabilirler. Bu, […]
Umursamazlık, kişinin olaylar veya durumlar karşısında duyarsız veya kayıtsız davranmasıdır. Bu durumun birçok nedeni olabilir, örneğin: Umursamazlık, bazen kişinin kontrolü dışında olabilir ve […]