Bilişsel davranışçı terapi (BDT), birçok psikolojik sorunun tedavisinde kullanılan, kanıta dayalı bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, düşüncelerimizin, davranışlarımızın ve duygularımızın birbirleriyle nasıl etkileşime girdiği üzerine odaklanır.

BDT, insanların duygu ve davranışlarının altında yatan düşünceleri ve inançları keşfetmeye ve değiştirmeye odaklanır. BDT, insanların zihinsel işlevlerini yeniden yapılandırmaya çalışarak, sorunlu düşünce kalıplarını tespit etmek ve değiştirmek yoluyla kişilerin duygu ve davranışlarını iyileştirmeyi amaçlar.

BDT, bir dizi teknik kullanır, örneğin sorgulama, ev ödevleri, rol oynama, sosyal beceri eğitimi ve zihinsel resimleme gibi teknikler kullanarak kişilerin düşüncelerini ve davranışlarını yeniden yapılandırmaya çalışır.

BDT, depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, panik atak, stres, öfke yönetimi, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, posttravmatik stres bozukluğu ve diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış bir terapi yöntemidir.

Tags:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir