Ankara Gelişim Envanteri (AGE), 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir. Bu test, çocukların fiziksel, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve özbakım becerilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur.

AGE, 2006 yılında Türkiye’de geliştirilmiş bir testtir ve Türkçe olarak kullanılır. Test, 118 maddeden oluşur ve çocukların gelişim düzeyini değerlendirmek için çeşitli görevler ve aktiviteler içerir. AGE, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirirken, aynı zamanda bir çocuğun zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini de ortaya çıkarır.

AGE, çocukların gelişim düzeylerini değerlendirerek, çocukların öğrenme ve eğitim potansiyellerini değerlendirmeye yardımcı olabilir. Test sonuçları, çocuğun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek, zayıf yönlerini iyileştirmek ve güçlü yönlerini desteklemek için kullanılabilir.

AGE, uzmanlar tarafından kullanılması gereken bir testtir ve test sonuçları, çocuğun gelişim düzeyi hakkında yalnızca bir bilgi sağlar. Çocukların gelişim düzeyleri, sadece bir test sonucuna dayanarak değerlendirilemez ve test sonuçları, aileler ve eğitimciler gibi diğer sağlık profesyonelleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 2 Nisan 2023