Bağımlı kişilik bozukluğu (BKB), bir kişinin kendisini başkalarına bağımlı hissettiği, ayrı bir kimlik veya özgüven duygusu olmadığı ve karar verme konusunda zorlandığı bir durumdur. BKB olan kişiler, güvensizlik ve kontrol eksikliği gibi duygular nedeniyle kendilerini başkalarına bağımlı hissederler.

BKB belirtileri şunları içerebilir:

  1. Başkalarının onayına ihtiyaç duyma: BKB olan kişiler, başkalarının onayına ihtiyaç duyabilir ve kendi fikirleri ya da istekleri yerine, başkalarının fikirlerini tercih edebilirler.
  2. Karar vermede zorluk çekme: BKB olan kişiler, karar vermede zorluk çekebilirler ve başkalarının fikirlerine güvenmek isteyebilirler.
  3. İlişkilerde aşırı uyum: BKB olan kişiler, ilişkilerde aşırı uyum sağlayabilirler ve kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilirler. Bu kişiler, başkalarının onayını kaybetmekten korkarlar ve bu nedenle, kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederler.
  4. Çatışmadan kaçınma: BKB olan kişiler, çatışmalardan kaçınma eğilimindedirler ve bu nedenle, isteksizce evet demeleri, aslında hayır demeleri gerektiği durumlar olabilir.
  5. Kendine güvensizlik: BKB olan kişiler, kendilerine güvensiz hissedebilirler ve başkalarının onayı olmadan karar veremeyebilirler.
  6. Yalnızlık korkusu: BKB olan kişiler, yalnız kalmaktan korkabilirler ve başkalarının varlığı olmadan rahat edemezler.
  7. Sınır koyma güçlüğü: BKB olan kişiler, sınır koyma güçlüğü çekebilirler ve başkalarının taleplerini veya isteklerini reddetmekten kaçınabilirler.
  8. Başkalarına bağımlılık: BKB olan kişiler, başkalarına bağımlılık geliştirebilir ve yaşamda önemli kararlar almadan önce başkalarının görüşlerini almak isteyebilirler.

Bir kişi, bu belirtilerden birkaçına sahipse, BKB olabileceği anlamına gelmez. Ancak, bu belirtilerden bazılarını yaşıyorsa ve hayatını zorlaştırıyorsa, bir sağlık uzmanına başvurmak faydalı olabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 28 Mart 2023