Birbirinin zıttı kişilik bozuklukları, genellikle birlikte olmaları durumunda çatışma ve uyumsuzluk yaratan kişilik bozukluklarıdır. İşte bazı örnekler:

 1. Narsistik ve Bağımlı Kişilik Bozuklukları: Narsistik bireyler genellikle üstünlük ve bağımsızlık arayışındayken, bağımlı bireyler diğerlerine aşırı bir bağımlılık içindedir. Bu iki zıt özellik, ilişkilerde çatışmalar yaratabilir.
 2. Obsesif-Kompulsif ve Antisosyal Kişilik Bozuklukları: Obsesif-kompulsif bireyler düzen ve kontrolü severken, antisosyal bireyler kurallara uymak yerine kuralları çiğneme eğilimindedir. Bu iki zıt özellik, sosyal etkileşimlerde çatışmalara neden olabilir.
 3. Borderline ve Schizoid Kişilik Bozuklukları: Borderline bireyler duygusal dalgalanmalar yaşarken, schizoid bireyler duygusal yakınlıktan kaçınırlar. Bu iki zıt özellik, ilişkilerde anlayışsızlık ve çatışmaları artırabilir.
 4. Histrionik ve Schizoid Kişilik Bozuklukları: Histrionik bireyler dikkat çekmeyi severken, schizoid bireyler sosyal etkileşimlerden kaçınırlar. Bu iki zıt özellik, iletişimde çatışmalar yaratabilir.
 5. Paranoid ve Bağımlı Kişilik Bozuklukları: Paranoid bireyler genellikle güvensizlik yaşarken, bağımlı bireyler aşırı güven ve bağımlılık içindedir. Bu iki zıt özellik, ilişkilerde güven sorunlarına yol açabilir.
  1. Narsistik ve Depresif Kişilik Bozuklukları: Narsistik bireyler genellikle kendilerini yüceltirken, depresif bireyler düşük benlik değeri ve umutsuzluk hissedebilirler. Bu iki zıt özellik, duygusal anlamda karşıt tepkileri içerebilir.
  2. Antisosyal ve Paranoid Kişilik Bozuklukları: Antisosyal bireyler kurallara uymak yerine kuralları çiğnerken, paranoid bireyler genellikle başkalarına kuşkuyla yaklaşırlar. Bu iki zıt özellik, güven sorunlarına ve çatışmalara yol açabilir.
  3. Histrionik ve Schizoid Kişilik Bozuklukları: Histrionik bireyler dikkat çekmeyi severken, schizoid bireyler duygusal yakınlıktan kaçınırlar. Bu iki zıt özellik, sosyal etkileşimde karşıtlık yaratabilir.
  4. Obsesif-Kompulsif ve Histrionik Kişilik Bozuklukları: Obsesif-kompulsif bireyler düzen ve kontrolü severken, histrionik bireyler dramatik ve dikkat çekmeyi tercih edebilirler. Bu iki zıt özellik, iletişimde zorluklara yol açabilir.
  5. Paranoid ve Schizoid Kişilik Bozuklukları: Paranoid bireyler genellikle güvensizlik yaşarken, schizoid bireyler duygusal yakınlıktan kaçınırlar. Bu iki zıt özellik, sosyal etkileşimlerde karmaşık dinamikler yaratabilir.
Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 29 Ağustos 2023