Disosiyatif kimlik bozukluğu (DKB), kişinin kendisiyle ilgili bir bütünlük hissiyatı yerine birden fazla kişilik ya da benlik durumu sergilemesi ile karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluktur. Her bir kişilik, farklı bir isim, yaşam deneyimi, davranış kalıpları ve algılamaları olan ayrı bir varlık olarak görülür. DKB, genellikle çocukluk çağı travmalarının sonucu olarak ortaya çıkar.

DKB semptomları arasında farklı benlik durumları arasında ani geçişler, hafıza kaybı, depresyon, kaygı ve panik ataklarının yanı sıra kendine zarar verme davranışları da yer alabilir. DKB’li kişiler, bu farklı benlik durumları arasında geçişler yaşarken, genellikle kişilikler arasındaki boşluklardan veya hatırlayamadıkları zaman dilimlerinden şikayet ederler.

DKB tedavisi, genellikle psikoterapi ile yapılır. Tedavinin ana hedefi, kişinin farklı kişiliklerini anlamasına, onlarla uyum sağlamasına ve geçmişteki travmaları işlemesine yardımcı olmaktır. İlaç tedavisi de bazı durumlarda semptomları yönetmek için kullanılabilir, ancak bu tedavi DKB’nin altında yatan nedeni tedavi etmez.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 9 Nisan 2023