Duygusal manipülasyon, bir kişinin başka bir kişiyi istediği şekilde davranmaya zorlamak için duygusal olarak istismar etmesidir. Bu, kişinin kontrolü ele geçirmek ve kendi çıkarlarına hizmet etmek için başvurduğu bir yöntemdir. Duygusal manipülasyon birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir, örneğin:

  1. Suçlama: Bir kişi, başka bir kişinin duygusal durumunu etkilemek için onu suçlar ve kendi davranışlarının sebebi olarak gösterir.
  2. Utandırma: Bir kişi, başka bir kişiyi utandırmak veya onu suçlu hissettirmek için kendi duygusal manipülasyon tekniğini kullanır.
  3. Yalnız bırakma: Bir kişi, başka bir kişiyi yalnız bırakarak onu cezalandırır veya kontrol altına almaya çalışır.
  4. Görmezden gelme: Bir kişi, başka bir kişinin duygularını görmezden gelerek onu kontrol altında tutar.
  5. Yapılanı küçümseme: Bir kişi, başka bir kişinin başarısını veya başarısızlığını küçümseyerek onu kontrol altında tutar.

Bu tür davranışlar, kişinin kendine, ilişkilerine ve çevresine zarar verir. Duygusal manipülasyondan kaçınmak için, insanlar duygusal sağlıklarını ve sınırlarını korumayı öğrenmelidirler. Duygusal manipülasyonu tanımlamak ve etkili bir şekilde ele almak için, insanlar duygusal farkındalıklarını geliştirmelidirler. Kendi duygusal sınırlarını belirlemek, duygusal manipülasyonla mücadelede önemlidir. Ayrıca, sağlıklı ilişki dinamiklerini geliştirmek ve kendilerine olan güvenlerini artırmak, duygusal manipülasyona karşı koruyucu faktörler olarak kabul edilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Nisan 2023