Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), takıntılı-kompulsif bozukluğun (TKB) diğer adıdır. OKB, tekrarlayan takıntılı düşünceler ve bunları bastırmak için yapılan tekrarlayan davranışların (kompulsiyonlar) neden olduğu bir anksiyete bozukluğudur.

OKB semptomları, kişinin kontrol edemediği, zihninde tekrarlayan ve istenmeyen düşünceler (takıntılar) ile karakterizedir. Takıntılar genellikle kirlilik, hastalık veya güvensizlik gibi konularla ilgilidir. Bu düşünceler genellikle kişinin normal aktivitelerini ve sosyal ilişkilerini engeller.

Kompulsiyonlar, takıntılı düşünceleri engellemek veya azaltmak için yapılan tekrarlayan davranışlardır. Örneğin, elleri sürekli yıkamak, nesneleri belirli bir düzende yerleştirmek veya belirli sayılarda saymak gibi. Kompulsiyonlar genellikle kısa sürelidir ve rahatlama sağlar, ancak takıntılı düşüncelerin sıklığı ve şiddeti arttıkça, kompulsiyonlar daha da yoğun hale gelebilir ve hayatı daha da zorlaştırabilir.

OKB tedavisi, psikoterapi ve ilaç tedavisini içerebilir. Kognitif-davranışçı terapi (KDT), OKB tedavisinde etkili bir yöntemdir. İlaç tedavisi olarak ise, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar kullanılabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 9 Nisan 2023