Otizm, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda belirgin zorluklarla karakterize edilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak da adlandırılır ve belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar sadece hafif semptomlar sergilerken, diğerleri daha şiddetli semptomlar gösterebilirler.

Otizm belirtileri, genellikle erken çocukluk döneminde fark edilir ve semptomlar yaşa göre değişebilir. Bazı ortak belirtiler şunları içerebilir:

  • Sosyal etkileşimde zorluklar, diğer insanlarla göz teması kurmada güçlükler ve sosyal ipuçlarını anlamada zorluklar
  • Dil ve iletişimde zorluklar, sınırlı konuşma veya tekrarlayıcı dil kullanımı
  • Stereotipik davranışlar veya tekrarlayıcı hareketler, örneğin elleri sallama, vücut sallama veya belirli nesnelerle aşırı ilgilenme
  • Rutinlere ve tekrarlara sıkı sıkıya bağlılık, beklenmedik değişikliklere karşı aşırı duyarlılık

Otizm, genellikle erken teşhis ve müdahale ile yönetilebilir hale getirilebilir. Çocukluk döneminde uygulanan davranışsal ve eğitimsel müdahaleler ve terapiler, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine ve yaşamlarını daha bağımsız şekilde yaşamalarına yardımcı olabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 27 Mart 2023