Paranoid kişilik bozukluğu, kişinin herhangi bir somatik veya psikolojik belirti olmadan başkalarının kötü niyetli olduğunu, kendisine zarar vermeye veya istismar etmeye çalıştığını düşündüğü bir durumdur. Bu kişiler, genellikle güvensizlik, şüphe ve kuşkuculuk duyguları yaşarlar.

Paranoid kişilik bozukluğu olan insanlar, sürekli olarak kendilerini ve yakınlarını tehlikeli durumlarda olduğunu düşünebilirler. Diğer insanların niyetlerini ve davranışlarını sürekli olarak yorumlarlar ve bunların çoğunu olumsuz olarak algılarlar. İlişkileri sık sık gerilimli ve çatışmalı olabilir.

Paranoid kişilik bozukluğu tedavi edilebilir bir durumdur ancak tedavi edilmemiş halde kalırsa, kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir. Tedavide, terapi ve bazen ilaç tedavisi kullanılır. Terapi, kişinin algı ve düşüncelerini yeniden yapılandırmak için kullanılır ve bu kişilerin daha az şüpheci ve kuşkulu olmasına yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, semptomları yönetmek için kullanılır ve antipsikotikler gibi ilaçlar kullanılabilir.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 6 Nisan 2023