Bilişsel davranışçı terapide (BDT), seans sıklığı genellikle bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin önerisine göre belirlenir. Tipik olarak, terapi seansları haftada bir kez olabilir, ancak bazen daha sık veya daha seyrek olabilir. Terapist, bireyin ilerleme hızına, sorunun ciddiyetine ve terapötik hedeflere göre seans sıklığını belirler.

BDT’de seanslar genellikle düzenli aralıklarla yapılır, çünkü düzenli ve tutarlı bir terapi programı, bireyin ilerlemesini destekleyebilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle başlangıç aşamasında veya acil bir durumda, seanslar daha sık yapılabilir.

Terapistler genellikle bireyin ihtiyaçlarına ve terapötik hedeflere göre seans sıklığını değerlendirirler. BDT’de amaç, bireyin sorunlarıyla başa çıkma becerilerini geliştirmesine ve daha sağlıklı düşünce ve davranış kalıpları oluşturmasına yardımcı olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için terapistler, uygun seans sıklığını belirlemekte esnek davranırlar.

Lacivert Psikoloji Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 29 Şubat 2024