Kendini keşfetme, bireyin içsel dünyasını ve kendisiyle ilgili derinlemesine anlayışını geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu süreçte kişi, kendi değerlerini, inançlarını, yeteneklerini, tutkularını, güçlü […]